U ponudi imamo kompletnu video opremu za tehničku realizaciju vaših konferencija, kongresa i svih drugih događanja: projektore, projekcijske površine, LCD ekrane, video miksete i svu ostalu potrebnu prateću opremu kao i stručno osoblje za rad s istom.

 

NAŠA OPREMA:

PROJEKTORI

PROJEKCIJSKE POVRŠINE / PLATNA

LCD EKRANI

VIDEO SPLITTERI / SWITCHERI